Ugrás a tartalomhoz
Abádszalók Város címere

ABÁDSZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TOP-4.1.1-15-JN1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése


Projekt adatai:
Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Pályázat neve: TOP-4.1.1-15-JN1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Projekt megnevezése: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Abádszalókon
Pályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00008
Projekt összköltsége: 80.000.000,- Ft
Támogatás összege: 80.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Kivitelezés várható időpontja: 2018. év

A projekt konkrét fejlesztései:
A fejlesztés: házi gyermekorvosi szolgálat, 2 védőnői szolgálat és iskola egészségügyi szolgálat fejlesztését célozza! Fejlesztendő alapellátási szolgáltatások száma összesen 4 db. Ellátotti szám OEP igazolás alapján: A szolgáltatók által érintett lakosok száma: 1212 fő. Összes ellátott száma (OEP alapján): gyermekorvos, védőnő 1: 289 fő, védőnő 2: 334 fő, iskola egészségügy és gyermek orvos: 522 + 851 (gyermekorvosi körzet lakos-ságszáma: 589 fő), mivel az indikátort az ellátási körzet lakosságszámából kell kiszámítani, úgy, hogy egy személyt, csak egyszer lehet beleszámítani az indikátorba ezért a gyermekorvos és iskolaorvos esetében az 589 fő került figyelembe véve, így az összes érintett lakosságszám: 289+334+589 azaz 1212 fő. A fejlesztés adatai: fejlesztett nettó alapterület épület: 256,7 m2 a dokumentációban 257 m2 –re kerekítve, udvar fejlesztés 672 m2. Újonnan épített rendelők/tanácsadók száma: 2 db (számok a csatolt tervdokumentáció szerint) A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2016. 08. 01. A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2018. 07.01. összesen 24 hónap. Az új épület fejlesztés eredményeképpen 1 db (nettó alapterület 256,75 kerekítve 257 m2 épület + 672 m2 udvar) a kor színvonalának megfelelő, a lakossághoz közeli, alapellátást (gyermek praxis, iskola egészségügyi, védőnői szolgálat) biztosító új orvosi rendelő létrehozása Abádszalók település számára, mellyel megteremthetőek az alapellátás kulturált, modern, gazdaságos és a jogszabályi előírásoknak megfelelő körülményei bruttó 80 MFt összegben. Az új épület a település több egészségügyi szolgáltatását integrálja egy épületbe. A felújítás figyelembe veszi az akadálymentesítés, energiahatékonysági szempontokat.
Eszközbeszerzés eredményeképpen az alapellátáshoz és új egészségügyi szolgáltatások bevezetéséhez valamint jogszabály szerinti minimumfeltételek biztosítása érdekében 31 db eszköz beszerzése valósul meg. Közvetett cél/eredmény: Az egészségügyi alapellátás – házi gyermekorvosi, védőnői, iskola egészségügyi szolgálat - tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése, az új orvosi rendelő építésével a két egészségügyi szolgálat (háziorvosi és védőnői) egy épületbe történő integrálása, komplex akadálymentesítés és az ellátás tárgyi feltételeinek fejlesztése valósulna meg sikeres pályázat esetén. A beszerzendő eszközökkel a helyben végzett vizsgálatok eredményeképpen csökkenthető a településre jellemző öt leggyakoribb megbetegedés okozta halálozás, javítható a betegek életminősége. A sürgősségi ellátás eszközeivel lehetővé válik a nappali (ügyeleten kívüli) gyors beavatkozások elvégzése. Az új épület lehetőséget biztosít új egészségügyi szolgáltatások bevezetésére (terhes torna, gyógy-torna stb.) A projekt általános célja az ellátási területen élő lakosság életminőségének növelése, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés megteremtése, a szolgáltatási hiányok megszüntetésével, a területi egyenlőtlenségek csökkentése.
2018. november 16.
SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ AZ „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ABÁDSZALÓKON” C. PROJEKTRŐL

Abádszalók Város Önkormányzata a TOP-4.1.1-15 – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című konstrukció keretében elnyert 80 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével tervezi megvalósítani a település a lakossághoz közeli, alapellátást (gyermek praxis, iskola egészségügyi, védőnői szolgálat) biztosító új orvosi rendelő létrehozását Abádszalók település számára. A fejlesztéssel megteremthetőek az alapellátás kulturált, modern, gazdaságos és a jogszabályi előírásoknak megfelelő körülményei

A projekt a házi gyermekorvosi szolgálat, 2 db védőnői szolgálat és iskola egészségügyi szolgálat fejlesztését célozza, fejlesztendő alapellátási szolgáltatások száma így összesen 4 db.

Ellátotti szám OEP igazolás alapján: A szolgáltatók által érintett lakosok száma: 1212 fő. Összes ellátott száma (OEP alapján): 1212 fő.

A fejlesztés adatai: fejlesztett nettó alapterület épület: 256,7 m2, udvar fejlesztés 672 m2. Újonnan épített rendelők/tanácsadók száma: 2 db. Az új épület fejlesztés eredményeképpen 1 db (nettó alapterület 257 m2 épület + 672 m2 udvar) a kor színvonalának megfelelő, a lakossághoz közeli, alapellátást (gyermek praxis, iskola egészségügyi, védőnői szolgálat) biztosító új orvosi rendelő létrehozása Abádszalók település számára, mellyel megteremthetőek az alapellátás kulturált, modern, gazdaságos és a jogszabályi előírásoknak megfelelő körülményei bruttó 80 millió Ft összegben.

Az új épület a település több egészségügyi szolgáltatását integrálja egy épületbe. A felújítás figyelembe veszi az akadálymentesítés, energiahatékonysági szempontokat. Eszközbeszerzés eredményeképpen az alapellátáshoz és új egészségügyi szolgáltatások bevezetéséhez, valamint jogszabály szerinti minimumfeltételek biztosítása érdekében 31 db eszköz beszerzése valósul meg.

Közvetett cél/eredmény: Az egészségügyi alapellátás – házi gyermekorvosi, védőnői, iskola egészségügyi szolgálat - tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése, az új orvosi rendelő építésével a két egészségügyi szolgálat (háziorvosi és védőnői) egy épületbe történő integrálása, komplex akadálymentesítés és az ellátás tárgyi feltételeinek fejlesztése valósul meg.

A beszerzendő eszközökkel a helyben végzett vizsgálatok eredményeképpen csökkenthető a településre jellemző öt leggyakoribb megbetegedés okozta halálozás, javítható a betegek életminősége. Az új épület lehetőséget biztosít új egészségügyi szolgáltatások bevezetésére (terhes torna, gyógytorna stb.) A projekt általános célja az ellátási területen élő lakosság életminőségének növelése, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés megteremtése, a szolgáltatási hiányok megszüntetésével, a területi egyenlőtlenségek csökkentése.

A kivitelezési munkálatok befejezési határnapja: 2019. május 26; a kivitelezre irányuló építési kivitelezési vállalkozási szerződés 2018. november 15-én aláírásra került.

A projektről további információ a www.abadszalok.hu oldalon olvasható.
További információ kérhető: Balogh Gyula Polgármester
e-mail:polgarmester@abadszalok.hu
telefon: +36/59 535-118


SAJTÓKÖZLEMÉNY 2019. november 20.Tiszator Böllérfesztivál, 2024.03.09.

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program logó

,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

EFOP 1.4.2-16-2016-00029
Kép hátrányos helyzetű gyerekekkel

Intézze ügyeit elektronikusan!

Intézze ügyeit elektronikusan

KÖZADATKERESŐ

GÁTKÖZLEKEDÉSI ENGEDÉLYEK

Gátközlekedési engedélyek logó

TOP Plusz logó
Széchenyi 2020, Befektetés a jövőbe logó