Ugrás a tartalomhoz
Abádszalók Város címere

ABÁDSZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TOP-2.1.2-15-JN1 - Zöld város kialakítása

Projekt adatai:
Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Pályázat neve: TOP-2.1.2-15-JN1 - Zöld város kialakítása
Projekt megnevezése: Abádszalók város zöldfelületeinek rekonstrukciója
Pályázati azonosító: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00015
Projekt összköltsége: 183.994.342,- Ft
Támogatás összege: 174.899.999 Ft
Projekt megvalósítás kezdete: 2017.05.31.
Prpjekt megvalósítás vége: 2022.12.20.

A projekt célja:
A kijelölt akcióterületen a város zöldfelületeinek környezettudatos, család- és klímabarát megújulása, élhetővé tétele, valamint gazdasági funkcióként a helyi termékek számára piac kialakítása. Az akcióterület a város északi részén található, határoló utcák az alábbiak: Érfűifőcsatorna, Zrínyi utca, Kossuth L. utca, Deák F. utca, Thököly utca, Kölcsey utca, István k. utca, Szivárvány utca, Érfűi-főcsatorna. Abádszalók nem rendelkezik hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiával. A pályázó vállalja, hogy a projektfejlesztés során - a projekt első mérföldköveként - az ITS-t elkészíti a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletnek, valamint a Városfejlesztési Kézikönyvnek megfelelően. A FEJLESZTÉS FŐ HELYSZÍNE a Mikszáth K. út, Blaha L. tér, István k. út által körülhatárolt területen (magába foglalva a sportpálya területét), illetve az akcióterület további zöldfelületein van, 100%-os Önkormányzat tulajdonban lévő Zöldterület, Vegyes településközpont, Különleges sportolási terület, Kereskedelmi szolgáltató gazdasági, illetve Közúti közlekedési területet érintve. A projekt illeszkedik a város Településszerkezeti Tervéhez, Helyi Építési Szabályzatához és Szabályozási Tervéhez. A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: a zöldfelület növényállományának növelése, rekonstrukciója, ennek keretében park kialakítása a Művelődési ház előtti területen, a Katolikus templom előtti emlékműves park környezetének megújítása és a sportpálya körüli parkosítás. Városi aktív rekreációs zöldterület, komplex játszótér (gyermekjátszótér és kondipark) kialakítása, növények telepítése önkormányzati tulajdonú területen. Alulhasznosított közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmény megújulása, mely a sportpálya és a hozzá tartozó épület (öltöző, vizesblokk) felújításával valósul meg. Ez hozzájárul a közösségi funkció erősödéséhez és a sportolási lehetőségek színvonalának emeléséhez. Gazdasági funkciót ellátó, piaci terület kialakítása, ehhez kapcsolódó komplexen akadálymentesített épület építése korszerű energetikai rendszerrel, melyben vizes blokk, piacfelügyeleti iroda, hulladéktároló kerül kialakításra. Játszótér területén, mint a fejlesztésre kerülő zöldterület hasznosítható épületállományának (nyilvános mosdó) kialakítása, a sportpálya és a kialakításra, megújításra kerülő zöldfelület (parkok) környezetében, telektömbjük melletti zöldterület használatát segítő járdák, utak kialakítása, megújítása, a Művelődési ház előtti park rendeltetésszerű használatához szükséges, a környezetbe illő minőségi utcabútorok kiépítése.
Energiatakarékos közvilágítás korszerűsítése és bűnmegelőzés céljából 9 db térfigyelő kamera telepítése. A piac kialakításához kapcsolódóan 1db akadálymentes parkoló kialakítása.
Energiahatékonysági intézkedések: A piaci létesítmény építése napelemes rendszer telepítésével valósul meg. Akadálymentesítés: a projekt keretében az építendő épületek teljes mértékben akadálymentesek lesznek, a sportpályán felújítandó épület pedig projektarányosan lesz akadálymentesítve. Tervezett "SOFT" tevékenységek: település identitást fejlesztő rendezvény és fásítási akció kerül megrendezésre.

Tiszator Böllérfesztivál, 2024.03.09.

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program logó

,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

EFOP 1.4.2-16-2016-00029
Kép hátrányos helyzetű gyerekekkel

Intézze ügyeit elektronikusan!

Intézze ügyeit elektronikusan

KÖZADATKERESŐ

GÁTKÖZLEKEDÉSI ENGEDÉLYEK

Gátközlekedési engedélyek logó

TOP Plusz logó
Széchenyi 2020, Befektetés a jövőbe logó