Ugrás a tartalomhoz
Abádszalók Város címere

ABÁDSZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Anyakönyvi iroda

Ügyintéző: Bíró Józsefné főtanácsos – igazgatási ügyintéző
Elérhetőség:
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
Abádszalók, Deák F. út 12.
földszint, 10-es iroda
Telefon: +36(59)535-116
E-mail cím: anyakonyvvezeto(kukac)abadszalok.hu

Anyakönyvi feladatok:
Anyakönyvi ügyek érintő jogszabályok:
 • Az anyakönyvezésről, a házasságkötési eljárásról, a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet,
 • 6/2003. (III.7.) BM rendelet
 • A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.
 • A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alapján ellátja:
  1. születéssel,
  2. házasságkötéssel,
  3. halálesettel kapcsolatos feladatokat,
  4. közreműködik az állampolgársági eskütétellel összefüggő feladatok ellátásában.
  5. Ellátja a magyar állampolgárok külföldi anyakönyvi eseményét követő hazai anyakönyvezésével összefüggő feladatokat, átveszi az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet.
  6. Ellátja a születendő gyermekre vonatkozó apai elismerő nyilatkozatok felvételét.

Az anyakönyvvezető napi feladat-ellátásába tartozik:
 • az anyakönyvi kivonatok kiállítása, (kérelem nyomtatvány csatolva)
 • névváltoztatási kérelmek átvétele,
 • házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem teljesítése
 • közreműködés a házasságkötési eljárások lebonyolításában, igény szerint közreműködik munkaidőn túli házasságkötésnél, valamint hivatali helyiségen kívül kötendő házasságkötésnél. A munkaidőn túli, valamint házasságkötő termen kívüli eljárások díjkötelesek, melyet helyi rendelet szabályoz. Ezen eljárások kérelemre indulnak, a helyi rendelet, valamint a kérelem nyomtatvány szintén csatolva. Átveszi továbbá a házasságkötéshez szükséges 30 napos várakozási határidő alóli felmentési kérelmet. (kérelem nyomtatvány csatolva)

Népesség-nyilvántartással összefüggő feladatok:
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • a törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet
 • Vezeti a település címnyilvántartását
 • Fogadja a polgárok lakcímváltozását érintő kérelmeket:
  1. lakóhely változtatás
  2. tartózkodási hely létesítés, változtatás és megszüntetés vonatkozásában.
  3. közreműködik lakcím fiktíválása ügyében indult eljárásban (Kérelemre induló eljárásban a lakás tulajdonosa bejelenti, hogy a lakásban huzamosabb ideje nem lakó, és tulajdonjoggal nem rendelkező polgár lakcímének fiktíválását kezdeményezi. Az eljárás illetékmentes.)
  4. Kérelemre induló eljárásban hatósági bizonyítványt állít ki az egy lakcímen lakó személyekről (kérelem nyomtatvány csatolva)
  5. Kérelemre induló eljárásban (tulajdoni lap alapján) a címnyilvántartásban nem szereplő ingatlan házszámát felvezeti a nyilvántartásba. (Házszám felvételéhez szükséges kérelem nyomtatvány csatolva.)

Hagyatéki ügyek:
 • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
 • 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet
A hagyatéki ügyintéző ellátja a halálesetet követő hagyatéki/póthagyatéki leltár felvételével összefüggő feladatokat, jogszabályban előírt esetekben az ingóságleltár elkészítését, helyszíni leltározását.

A hagyatéki leltár felvétele történhet az ügyfél kérelmére, valamint hivatalból indult eljárás keretében is.

Egészségügyet érintő feladatok:
 • Ellátja a védőnői szolgálat, valamint az
 • Összevont orvosi ügyelet működéséhez szükséges engedélyeztetési eljárást.
 • Közreműködik a tüdőszűrő vizsgálatok megszervezésében.

Ellátja továbbá a választással, népszavazással, népszámlálással kapcsolatos feladatokat.

Letölthető anyagok:

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program logó

,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

EFOP 1.4.2-16-2016-00029
Kép hátrányos helyzetű gyerekekkel

Intézze ügyeit elektronikusan!

Intézze ügyeit elektronikusan

KÖZADATKERESŐ

GÁTKÖZLEKEDÉSI ENGEDÉLYEK

Gátközlekedési engedélyek logó

Széchenyi 2020, Befektetés a jövőbe logó