Ugrás a tartalomhoz
Abádszalók Város címere

ABÁDSZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Erdélyi testvértelepülésünk: Backamadaras (Pasareni)

Román-magyar testvértelepülési kapcsolat Backamadaras (Pasareni) - Abádszalók

A kapcsolat civil kezdeményezés révén indult el 2006-ban. Backamadaras már a korábbi években is ápolt együttműködést több madaras nevű településsel, így Kunmadarassal is. A Kunmadarasi Hagyományőrző Lovas Csoport pedig évek óta baráti kapcsolatot ápol az abádszalóki Tisza-tó Régió Ifjúságárét Egyesülettel. Ennek az együttműködésnek köszönhetően 2006. júliusában az egyesület egy tagja táborban vett részt Backamadarason, 2006. augusztusában pedig 17 fős kulturális delegáció érkezett városunkba, hogy színesítsék a Szalóki Népi- és Sportjátékok Fesztiválját. A csoportot 14 néptáncos gyermek és 3 felnőtt alkotta, melyből ketten az erdélyi Backamadarasért Egyesület vezetői voltak. Ekkor fogalmazódott meg, hogy a 2 egyesület között szorosabb kapcsolat alakuljon ki.

Erre 2007. júniusában került sor, amikor az egyesület Hagyományőrző Népi játék csoportja, a csillaghúr Népdalkör tagjai és iskolánk néptáncosai az erdélyi baráti meghívásnak eleget tettek és Backamadarasra látogattak. A 2 egyesület vezetője (Dávid György és Kis András) együttműködési megállapodást írtak alá ekkor, melyekből néhány területet ismeretetek:

- Támogatják a közvetlen együttműködést a települések, önkormányzatok, intézmények, szervezetek, cégek között.

- Tapasztalatot és véleménycserét folytatnak a gazdaság, kereskedelem, turizmus és már érdeklődésre számot tartó területen.

- Közös nemzetközi projektek, pályázatok, programok elkészítésében, létrehozásában vállalnak szerepet.

- Elősegítik a közvetlen együttműködés létrehozását, fejlesztését, kulturális, turisztikai és sportintézmények között, tanintézmények, iskolák, azok tanárai és diákjai között.

- Közreműködnek a nemzeti kultúrák, történelmi hagyományok megismertetésében, ápolásában.

- A 2007-es megállapodás aláírása óta is folyamatos a kapcsolat a 2 egyesület között. Erdélyi barátaink 2007-ben és 2008-ban is vendégei voltak Abádszalóknak.

Részt vettek rendezvényeinken, az augusztus 20-ai ünnepségünkön a Népi és Sportjátékok Fesztiválján. Ellátogattak Egerbe, Szomolyára, Budapestre, a Parlamentbe, Kiskörére. Az abádszalóki egyesület 2008-ban viszonozta a látogatást, ahol részt vettek a backamadarasi falunapon kulturális programmal, népi játékokkal. Voltak a parajdi sóbányában, Gyilkos-tónál, és a Békás-szorosban. A találkozások alkalmával a 2 vezetőség közösen értékelte az eddig végzett munkát és új célokat tűzött ki a kapcsolat ápolása érdekében.

A 2007-ben létrejött látogatás során iskolánk néptáncosai először jártak Backamadarason Parázsó Katalin igazgató helyettes kíséretével. Ekkor igen jó baráti kapcsolat alakult ki közte és a backamadarasi Kis Gergely Általános Iskola igazgatónője Albert-Buzási Margit között.

A következő évben 2008-ban fogalmazódott meg egy erdélyi közös gyermek táborozás lehetősége, amely a szünidőben meg is valósult. A két település gyermekei 1 héten keresztül együtt táboroztak, közös programokon vettek részt. Meglátogatták Erdély legjelentősebb látnivalóit, kézműves foglalkozásokon volta. Megnézték a Tordai hasadékot, Szelyhe fürdőt, Farkaslakát, Korondot, Parajdot, voltak a Békás-szorosban, Gyilkos tónál, Segesváron, Fehéregyházán, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Nagyváradon.

Az idén 2010-ben pedig mi voltunk a vendéglátók a közös táborozás folytatásaként.

Kenuztak a Tisza-tavon, körbe kerékpározták a tavat, voltak a strandon, Lillafüreden, Diósgyőrben, Miskolctapolcán, Egerben. Megtekintették a helyi értékeinket, babamúzeumot, kézműveskedtek az iskolában.

A közös programok során, amelyek ma már a 2 település egyesületei és iskolái között futnak sok-sok barátság, jó kapcsolat szövődött a felnőttek és gyerekek között.

Fontosnak tartjuk a kapcsolatok további ápolását, bővítését, egymás értékeinek minél bővebb megismerését, további barátságok kialakítását, hiszen értékeink, történelmi-kulturális vagyonunk egyazon tőről fakadnak.

Balogh Gyula

A település honlapja: www.pasareni.ro

Lengyel testvértelepülésünk: Rzepiennik Strzyzewski

Lengyel-magyar testvértelepülési kapcsolat Rzepiennik Strzyzewski - Abádszalók

Már a 90-es években a Szalóki Népi Játék és Folklórfesztiválra az Egyesület meghívására rendszeresen jöttek művészeti csoportok Lengyelországból, Tarnow megyéből. A nemzetközi, így a lengyel kapcsolatokat is Bali István a Megyei Önkormányzat szakreferense koordinálta. A lengyel partnerek a népi játék bemutató csoportot, a Csillaghúr Népdalkört és Citerazenekart hívták meg Lengyelországba viszonzásul (Riglyce, Tarnow, Devno). A baráti kapcsolatok kialakulásával kölcsönösen felvetődött az az igény, hogy testvértelepülési megállapodás kötessen Abádszalók és Rzepiennik Strzyzewski település önkormányzatai között. 1999. augusztus 17-22-ig Rzepiennik Strzyzewski polgármestere dr. Kazimierz Fudala is eljött a művészeti delegációval az Abádszalóki Népi Játék Fesztiválra. Ekkor határoztak arról Bordás Imrével, Abádszalók polgármesterével, hogy előkészítik a két település közötti megállapodást.
2000. évben Riglyce település meghívására Lengyelországba érkező népi játék és művészeti csoportot Bordás Imre vezette. A találkozás lehetőséget biztosított arra, hogy a tervezett együttműködési megállapodás előkészítésével megbízzák Bali Istvánt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat szakreferensét.
2001. augusztus 19-én a Népi Játék Fesztiválra érkező Rzepiennik kulturális csoportját elkísérte a lengyel település hivatalos delegációja. Ekkor került sor a két település között az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására.

A megállapodás főbb pontjai:
a pihenés, turisztika, rekreáció és sport terén a szolgáltatások fejlesztése,
kultúra és a közoktatás területén működő intézmények közötti kapcsolatok,
a természetes környezet védelmével kapcsolatos kérdések,
promóciókon, információkon keresztül a kereskedelmi és gazdasági tapasztalatcsere fejlesztése, mindkét fél gazdasági alanyai közti partneri együttműködés aktív támogatása,
a mezőgazdasági termelés, valamint a mezőgazdasági-élelmiszeripari feldolgozás.
A megállapodás megvalósítási folyamatának értékelése, valamint a következő időszak legfontosabb feladatainak kidolgozása céljából a Felek rendszeresen évente legalább egyszer önkormányzati delegációk számára találkozót szerveznek.
Az együttműködési megállapodás aláírását követő években kiemelten fejlődtek a civil kapcsolatok (Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület), a katolikus egyház kapcsolatai (közös szentmisék), a kulturális és sport kapcsolatok (Művelődési Ház - Csillaghúr Népdalkör). Az idegenforgalmi, kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok területén a tapasztalatok kicserélésére került sor. A lengyel testvértelepülés delegációja a nemzeti ünnepeinken, városavató ünnepségünkön, a kulturális delegáció pedig a fesztiválokon vett részt minden évben. Viszonzásul a lengyel nemzeti ünnepekre, aratási ünnepre hívják a városi önkormányzat delegációját és kulturális csoportjait.

A megállapodás alapján az önkormányzatok delegációi évente értékelik a baráti kapcsolatok fejlődését és a megállapodásban foglalt célok megvalósulását.

Kiss András
Tisza-tó Régió Ifjúságáért Egyesület
elnöke

A település honlapja: rzepiennik.pl

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program logó

,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

EFOP 1.4.2-16-2016-00029
Kép hátrányos helyzetű gyerekekkel

Intézze ügyeit elektronikusan!

Intézze ügyeit elektronikusan

KÖZADATKERESŐ

GÁTKÖZLEKEDÉSI ENGEDÉLYEK

Gátközlekedési engedélyek logó

TOP Plusz logó
Széchenyi 2020, Befektetés a jövőbe logó