bezpečnostné opatrenia

Tento preklad bol zhotovený pomocou prekladacieho programu. Oficiálna verzia je dostupná v maďarskom jazyku.

Opatrenia zavedené v dôsledku epidemiologickej núdze:

Pokladne sú zriaďované vo vzdialenosti 1,5 m od seba, kde pomocou steny z plexiskla oddeľujeme svojich zamestnancov. Pre hostí a zamestnancov umiestňujeme dezinfekčný prostriedok na ruky. Vzdialenosť 1,5 m potrebná na státie v rade je vyznačená na podlahe. Maximálny počet kúpajúcich sa na pláži jazera Tisza bol stanovený na 3 150.

Správne správanie pri kúpaní:

Na bezplatnej pláži je k dispozícii umývanie a dezinfekcia rúk. V každom mieste umývania rúk by sa mala pravidelne kontrolovať prítomnosť hygienických podmienok rúk (voda, mydlo a papierové uteráky na ruky) a pokiaľ je to možné, alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky. Vizuálne pripomenutia správneho umývania rúk sú umiestnené na umývadlách.

Toalety a sprchy sa upratujú minimálne každú hodinu. Plochy, ktorých sa kúpajúci alebo zamestnanci často dotýkajú (napr. Kľučky, zábradlia, vodovodné batérie, WC pásky, pulty, salóniky atď.), Sa dezinfikujú pravidelne, najmenej každé dve hodiny. Ihrisko a športové ihriská sú dezinfikované najmenej dvakrát denne.