Házirend

A strand bármely vendége a strand területére történő belépéssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi házirendet.

A házirend szabályainak be nem tartása esetén a strand személyzete egy alkalommal felhívja a vétkes személy figyelmét a szabályok betartására. A szabályok ismételt megszegése esetén a strand személyzete felszólítja a vétkes személyt a strand területének elhagyására. A strand személyzete szükség esetén rendőri segítséget kér a vétkes személy eltávolítása érdekében. A strand személyzetének szóbeli vagy fizikai bántalmazása esetén a strand személyzete mérlegelés nélkül rendőri segítséget kér.

1. A Tisza-tó Strand Nyitva tartása minden nap 09:00-18:00.
2. A strand vendégei a strand használatára belépőjegy, ötnapos jegy vagy hetijegy megváltását követően jogosultak. A strand vendégei kötelesek belépőjegyüket megőrizni és maguknál tartani, illetve a strand személyzetének kérésére ellenőrzésre átadni. Amennyiben a napijegyet megváltó vendég nem tudja igazolni jogosultságát a strand használatára a napijegy felmutatásával, úgy a napijegy ára háromszoros mértékének megfelelő pótdíj fizetésére köteles. A pótdíj megfizetésének megtagadása vagy elmulasztása esetén a strand személyzete felszólítja az adott személyt a strand területének elhagyására. A strand személyzete szükség esetén rendőri segítséget kér az adott személy eltávolítása érdekében. Az ötnapos és hetijegyet megváltó vendégek jogosultságának igazolása személyi igazolvánnyal történik.
3. Fürödni kizárólag saját felelősségre, a bójákkal kijelölt területen belül szabad. A fürdésre kijelölt víz mélyvizes területeit kizárólag úszni tudó személyek használhatják. A strand vendégei minden esetben kötelesek haladéktalanul engedelmeskedni vízimentő utasításainak, beleértve azt is, amikor a vízimentő utasítást ad a víz elhagyására. Viharjelzés esetén a fürdő vendégeket hangosbemondóval tájékoztatjuk és szólítjuk fel a vízfelület elhagyására. A figyelmeztetést figyelmen kívül hagyókkal szemben a vízirendőrség jogosult eljárni, az Üzemeltető a tájékoztatást követően a balesetekért felelősséggel nem tartozik.
4. 12 éven aluli gyermek, vagy úszni nem tudó fiatalkorú személy úszni tudó felnőtt felügyelete nélkül a vízben nem tartózkodhat.
5. Az éjszakai fürdőzés tilos.
6. A szabad vizű strand területe vasárnaptól-csütörtökig reggel 8.00 és 24.00 óra között látogatható, péntektől-szombatig reggel 8.00 és 01.00 óra között látogatható.
7. A bójával körbevett vízfelületre vízi járművel, sporteszközzel behajtani, beevezni tilos.
8. A strand területén dohányozni, csak az arra kijelölt helyen szabad.
9. A fürdőt nem látogathatja:
a) a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,
b) a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő,
c) az ittas,
d) a kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy.
10. Állatok a strand területére bevinni tilos (vakvezető és segítő kutyák kivételével).
11. A vizet és a strand területét bármilyen módon szennyezni tilos. A strand területén keletkező hulladékot a kihelyezett hulladéktárolókba kell elhelyezni. Szemét, rágógumi, cigarettacsikk eldobása szigorúan tilos. Törött üveg vagy más, sérülés okozására alkalmas tárgy észlelése esetén kérjük, azonnal értesítse a strand személyzetét.
12. A szabadtéri zuhanyzó használatakor tusfürdő, szappan használata tilos.
13. A strand területére bevitt értéktárgyakért, valamint kerékpárokért a strand személyzete, illetve az üzemeltető felelősséget nem vállal, velük szemben kártérítési, kompenzációs igénnyel fellépni nem lehet. Saját tárgyaik, eszközeik biztonságáról és védelméről kérjük, gondoskodjanak, azokat ne hagyják őrizetlenül. A strand területén tárgyak, eszközök őrizetlenül hagyása, illetve tárolása ideiglenesen is tilos.
14. A strandot felügyelő személy utasításait be kell tartani.
15. Fürdéskor a hajóforgalom okozta erős hullámzáskor fokozott óvatosságot kell tanúsítani.
16. A strand területén horgászni tilos.
17. A víz szennyezettsége vagy a vízszint változása miatt a hatóság a fürdő üzemeltetését megtilthatja.
18. A fürdővendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a strand házirendjében foglalt előírásokat.
19. A strand területén olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi fürdővendéget ne zavarják, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak. A strand területén zenehallgatás vagy rádió hallgatás mások által is hallható hangerővel történő hallgatása szigorúan tilos, kivéve a strand üzemeltetői által biztosított zeneszolgáltatást.
20. A strandnak a vendégektől elzárt területére belépni szigorúan tilos.
21. A strand területén lévő sportpályát, játszótéri eszközöket mindenki csak a saját felelősségére használhatja, az ebből eredő sérülésekért felelősséget nem vállalunk.
22. A strandon a WC-k, zuhanyozók, mosdók használata díjtalan. Ezek tisztaságára kérjük ügyeljenek.
23. Aki a strand berendezéseit szándékosan megrongálja vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a strand területéről kitiltható. A strand vendégei kötelesek a strand berendezési tárgyait, eszközeit, felszereléseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból adódó balesetekért a strand személyzete, illetve az üzemeltető felelősséget nem vállal, velük szemben kártérítési, kompenzációs igénnyel fellépni nem lehet.
24. A fürdőruha vagy fürdőnadrág használata kötelező.
25. A strand területén talált tárgyakat kérjük a pénztárnál leadni. Elveszett tárgyakkal kapcsolatban a pénztárnál lehet érdeklődni.
26. Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a strand területe folyamatos felvételt készítő kamerákkal van felszerelve. Ezáltal a szándékos károkozást minden esetben dokumentálni tudjuk, így a károkozók anyagi felelőssége bizonyítható!
27. A Tisza-tó strand területére való belépéssel hozzájárul, hogy a strandon készült fotókat, videókat, hanganyagokat reklám és promóciós, online és offline marketing célra felhasználhatja Abádszalók Város Önkormányzata és az általa megbízott cégek idő, térbeli, és helybeli korlátozások nélkül.

– – –
Orvosi ügyelet 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 16., Tel.: 06-70/370-3104
Gyógyszertár 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 10., Tel.: 06-59/355-250